**zنفـــــرت**

لعنتــــي بــا او چگــونه مــي گــذرد كــه بــا مــن نمــي گــذشت...z

☜✘✘↙️یـــه روزی قَلــب ☜مَــــــن☞ فَقَــط مـال یِـــکی بــود...↘️

☜✘✘اون یــه نَـفَـر قَلبَــمـو شکســـت و رَفـــت...↘️

☜✘✘➰خــــــودَم➰ تنهایـــی رَفتَمـــو تیکـــه هاشــو جَمـــع کَــردَمـــ...↘️

☜✘✘خواستَــــم بــه هَــم بچسبونمشـــون نَــشُــد...↘️

☜✘✘دستَــــم با تیکــــه های قَــــلبَمــ ☠زَخمــــی☠ شُــــد...↘️

☜✘✘اشــک ریختَــــم,ناراحَــــت شُــدَمــ...↘️

☜✘✘زخمــــی بــودَمــ,هَـــم دِلَــم,هَـــمــ دَستــامــ...↘️

☜✘✘تنهــا بـــودَم,و تنهایـــــی هَــــم زَخــــم هامـو بَستَــــم...↘️

☜✘✘وقتـــی تو اُج تنهایــــی بــودَم↘️

☜✘✘بـــه سَـــرنِـوِشتِ لَــــعنَــتـی خودم فِــکر میکردم↘️

☜✘✘یاد تـــــــو اُفتادَم کــه تنهـــام گُذاشتــی و خـــودت الان تنهـــا نیســـتـی...↘️

☜✘✘دلگیـــــر شُــدَم اَزت کــــه قَلبَمـــو بــه ایــن روز اَنداخــتـی...↘️

☜✘✘آدَمــ هـای زیــادی اومـدَن تا قَلبَمــو اَزَم بگیرن و برام دُرُستِــش کُـنَن...↘️

☜✘✘امـا دست اونارو هــم بُریدَم و قبلشونــو اَنداختم زیر پـام...↘️

☜✘✘دلَـــم میخواست همه مثل خـــــــودَم زَخــم خــورده بِـشَن...↘️

☜✘✘تا روزی کــه دِلَمـــ 卍خیانَــــــت卍 خواســت...↘️

☜✘✘اون موقــع کســی نمیتونســت قَلــب شکستمو نگه داره چـــون زَخمیــش میکردم...↘️

☜✘✘هــر تیکـــه اَز قَلبَمـــو دادم به یکـــی دیگــه...↘️

☜✘✘اسمَمو گُذاشتــن لاشــــی...↘️

☜✘✘و همچنان تــــــویی کــه بهـــــم 卍خیانَـــــــت卍 کَردی آدَمِـــ خــــوب بـــودی...↘️

☜✘✘اما ☜مَــــــــن☞...↘️

☜✘✘شـــدَم آدَمِــــ ✘✘لاشـــی✘✘ که تیکــه های قَلبِـــش دَسـت هـــمه بـود...↘️

☜✘✘دیگـــه اَز اون روز قَلبَـــم نشکســت...✘✘↘️

☜✘✘چــــون اَز بَـس خـــورد شُــده بــود کـــه کســـی نتونســـت بیشتــــر بِــشکَـنَـدِش...↘️

☜✘✘امـــا دلگیــــرَم اَزت کــــه باعِــث شُــدی نَتونَـــم دوباره عاشِـــق بِـشَـمـ...↘️

☜✘✘نتونَـــم بـــه کســـی اِعــتِـماد کُــنَـم...↘️

☜✘✘ولــــــــــی!!!!!!↘️

☜✗✗↙️مگـــه میشـــه قَلـــب کَســـی رو بِـشکَـنـــــی و تَقـــاص پَــس نَـــدی...؟؟؟↗️✗✗☞

☜✗✗↙️مــگـه میشـــه کــآخ آرزوهــای یـــه نَــفَــرو بــا خــــاک یِـکـسـان کُنــــی و تَقـــاص پَــس نَـــدی...؟؟؟↗️✗✗☞

 

کانال ما در تلگرام

لمس کن

 

↙️☜✘✘لالایــــی هاتـو ,,مَــــن,, خــوندَمـــ

 

,رَفتــــی تــو بَــغَــل یکــی دیگـــه خـــوابیــدی✘✘☞...↘️

 


↙️☜✘✘مَـــــن✘ بالشمــــو عَــوَض مــی کُــنَــمـ خـــوابَــم نمیبَـــره↘️

 


↙️✘تـــــو✘ چِـــطور تونستـــی با دیگـــری بِخوابـــی لَــعـنَـتـــــــی...✘✘☞↘️

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در برچسب:متنفـــــرم ازت مــي فهمــــي متنفـــــــرمx,ساعت 1 AM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

نوشته شده در برچسب:متنفــــرم ازت مـــــي فهمــــــي متنفــــــرم,ساعت 1 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

معلـــم گفــــت:

دوخـط موازي هيچگاه به يك ديگر نمي رسند

مگر آنكه يكي از آنها خود را بشكند

گفتــــــــــــــــــم:

من كه خود را شكستم پس چرا به او نرسيدم؟

لبخند تلخي زد و گفت:

شايد او نيز به سوي خط ديگري شكسته باشـــــــــد

 

 

نمیدونم دیگه چی درسته و چی غلط

فقط میدونم الان میخوام بنویسم

بنویسم که خفه نشم....!

اخه دیگه کسیو ندارم که باهاش حرف بزنم....

میدونی من خیلی دیوونه ام

خیلی احمقم...

که هنوزم با این همه چیز

با این که خودت گفتی میخوای باهاش ازدواج کنی....

بازم عاشقتم....!!

مسخره است نه؟؟

میدونی حال این روزام خیلی دیدنیه....!!

تا حالا مرده متحرک دیدی...؟؟

منم...!!

اون لحظه که رفتی....

رفتی و گفتی میرم که فراموشم کنی.....!!

من اون لحظه به معنای واقعی مُردم....!!

میدونی حس بیتفاوتی یعنی چی؟؟

این روزا دچارشم....!!

هیچ کس و هیج جیزی نمیتونه حالمو بفهمه نمیتونه درکم کنه....!!

سخته سعی کنی وانمود کنی که خوبی....

وقتی وجودتو به آتیش کشیدن.....!!

واسم سخته سخته باور کنم کسی که بود همه کسم

رفته....!!

سخته باور کُنم کسی که منو پاره تَنَــــم صدا میزد رفته...

که واقعی دوسم نداشت....!!

خـــــدااااااااا.......

من طاقتشو ندارم میفهمی؟؟؟؟

خدایا کـــم درد داشتم؟؟؟

این سخت ترین ضربه بود واسم.....!!

میدونی...

حالم از این دنیای لعنتیـــت به هم میخوره....

هیچی توش راست نیست....

از آدمای با نقاب بدم میاد....!!!

دِ اخه من از ته دل دوست داشتم یادته؟؟

خــــدااااااااا

فقط مــــرگمو میخوام....

دیگه طاقت هیچیو ندارم....!!

خُــــداااااااا

هر کی ندونه تو که میدونی

خودش که میدونه...

تنها کسم بود...

همه کس بی کسیام بود....

اصن چرا این جوری شد؟؟؟

مسخره است....

وقتی عشقت بیاد بگه من قراره با یکی دیگه ازدواج کنم....

و تو حس کنی دیگه قلبت نمیزنه....

نفست دیگه نمیاد

ولی بهش راه کار بدی که به اونی که دوسش داره برسه نه؟؟؟

نمیدونم چی بگم

من هنوزم باور نکردم....

هنوزم دل سادم باور نمیکنه....!!

میدونی اون روز دم صبح بود رفتم حموم!!

تیغو گذاشتم رو رگم

اومدم بکشمش....

ولی...!!

فقط یه لحظه ....تــــو یادم افتادی که گُفتـــی زندگــی کُـــن ولی بدون مــــن،

وقتی این کلمه رو گفتی فکر نکردی نمیتونم

الانم فقط بخاطر حرف تو زندگی میکنم...

و زدم زیر گریه....!!

نمیدونم شاید خواست خـــدا بود....!!

نمیخوام ازت گله کنم یا چیز دیگه...

ولی خدا وکیلی این دستمزد دلم نبود....!!

دلی که عاشقت بود و هست و خواهد بود....!!!

هیچی از خدا نمیخوام فقط اینکه...!

اگه به اندازه یه سر سوزن تودلت جا دارم..

که میدونم ندارم....!

بذاره تو دلت بمونم...!!

و یادم باهات باشه...!!

همین...!!!

اهل نِـفرین یا دعای بَــد نیستم....!

هر جای دنیایی خوش باشی...!!!!

میدونی...!!

ما به هم نمیرسیم

اما...

بهترین غریبه ات می مانم

که...

همیشه دوستت خواهم داشت همیشه.....!!

 

 

این روزها...

به قول پناهی

دروغ گفتن را خوب یاد گرفته ام

حال من خوب است

خوب خوب

فقط زیاد تا قسمتی هوای دلم طوفانی

همراه با غبارهای خستگیست

و فکر میکنم....

این روزها...

خدا هم از حرفهای تکراری من خسته است

چه حس مشترکی داریم منو خدا

او....

از حرفهای تکراری من خسته است

و من...

از تکرار غم انگیز روزهایم

میگویند...

هر وقت دلت گرفت سکوت کن

این روزها...

هیچکس معنای دلتنگی را

نمیفهمــــــــــــــــــــــــــد!!

 

 

نوشته شده در برچسب:متنفــــرمــــ ازتـــــــــــ لعنتـــــــیـ,ساعت 11 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

اولاي آشناييمــــون ازم پرسيـــد چــرا سيگـــــار مــي كشـــي؟

گفتـــم چـــون آرومــــم مـــي كنـــه

گفـــت مگـــه مـــن مُــردم كــه بــا سيگــــــار لعنتـــي آروم شـــي؟

ديگـــه نكشيـــدم

بــــا وجـــودش و قـــولاش آرومــــم كــــرد

امـــا حالـــا چــــــــــــي

كـــوش ببينـــه بـــازم سيگـــــــار جــاشــو پـــر كـــرده

لعنتــــــي داري يكــــي ديگــــرو تــــرك مـــيدي آره؟

 

 

........

 

خدایا اجازه هست ناصبوری کنم؟؟

به بزرگیت قسم از صبوری خسته ام.....

از فریادهایی که در گلویم خفه ماند و میماند....

از اشک هایی که شب ها بالشم را خیس میکند....!!!

و تو شاهد آن هستی...!

از حرفهایی که زنده به گور شد در دلم...

آسان نیست در پس خنده های مصنوعی

گریه های دلت را در بی پناهیت....

و در پشت هزاران دروغ پنهان کنی!!!!

آرزوی پرواز دارم......

 

 برای تنوع هم که شده

دلم میخواد کمی 

بمیرم

همین....!

پاره تنم خُــــدا لعنــــت کنه اونی که نزاشت منو تو مــــــا بشیم...

 

 

زخمهای دستم را میبندند

و میگویند چرا با خودت چنین کردی؟؟

ولی افسوس

کسی زخم بزرگ را ندید

تا بگوید چرا با تو چنین کردند!!

بعضی وقتامجبوری توفضای بغضت بخندی....

دلت بگیره ولی دلگیری نکنی...

شاکی بشی ولی شکایت نکنی...

گریه کنی امانذاری اشکات پیداشن...

خیلی چیزاروببینی ولی ندیدش بگیری...

خیلی حرفاروبشنوی ولی نشنیده بگیری...

خیلی هادلتوبشکنن...

و

تـــــو

فقط

سکوت کنی....

همین!

 

 

نوشته شده در برچسب:لعنــــــت به اونی که نزاشت منو تو مـــــــا بشیم,,,,ساعت 10 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

گفـــت بــازي بــرد و بـــاخــت داره

امـــا يـــادش رفتـــه بـــود

مـــن بـــا او بـــازي نكـــردم

زندگــــي كــــردم

 

 

یه وقتایی یکی میشه همه ی زندگیت

ولی......

هیچ جای زندگیت حضور نداره....!!

امشب و الان که اومدم بنویسم، حالم اصلن خوب نیست...

بدجوری مات و مبهوتم...

کلافه ام ، خسته ام ، بلاتکلیفم ...

باید تکلیفم رو با دلم معلوم کنم ...

هر چند معلوم هم هست ...

می دونم دلم چی می خواد...

ولی مگه مهمه؟!

براش هیچ جوابی ندارم، هیچ کاری از دستم بر نمیاد، نه الان نه هیچ وقت دیگه ای .

خدایا  ....


شهامت می خواهد (شایدم حماقت...)
دوست داشتنِ کسی که
شاید ­...
هیچ وقت ...
هیچ زمان ...
سهم تو نخواهد شد !!
 
باید امشب بروم
باید امشب چمدانی را
که به اندازه ی پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم
و به سمتی بروم
که درختان حماسی پیداست
رو به ان وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند
یه نفر باز صدا زد نفــــرت
کفش هایم کو

  

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 10 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

تــا آخــر عمرم هـــم اگـــه تنهـــا بمونـــم مهـــم نيســـت

فقـــط نمـــيزارم بـــه جايـــي برســـم كـــه

تـــو آغــوش كســـي بـــا يـــاد پـــاره تَـنَـم بخوابــــم...

 

دستــ ـم را بالا مــ ـی برم

و آسمان را پایین مــ ـی کشـــ ـم

مــ ـے خواهــــــ ـم بزرگــــــ ـی زمین را

نشان آسمان دهـــــــ ـم !

تا بداند

گمشده ے من

نه در آغــــ ـوش او . . .

که در همین خاک بـــــــ ـی انتهاست

آنقدر از دل تنگـــــ ـی هایـــــــ ـم برایش خواهــــــ ـم گفت

تا ســـ ـرخ شود . . .

تا نــــ ـم نــــ ـم بگرید . . .

آن وقت رهایش مـــ ـی کنــــــــ ـم

و مـــ ـی دانــــــ ـم

کســــــ ـی هــــــ ـرگــــــ ـز نــــــ ـخواهد دانست

غـــــــ ـم آن غروب بارانـــــــ ـی

همه از دلتنگـــ ـی هاے من بود

...!دیونه برگرد...

 

 

امشب غم ها برایم مهمانی گرفته اند...

 

 

 

و من میخواهم بترکانم ...

 

 

 

همه ی بغض هایم را ...

 

 

 

من که به هیچ دردی نمیخورم . . .

 

 

 

این دردها هستند که چپ و راست به من میخورند !

 

.

 

.

 

.

 

.

 

خـــــــدایا

 

 

 

غـــــم خـــورده ام به مقــــدارٍ کافــــی،

 

 

 

ممـــــــنون!

 

 

 

میــــل نــــدارم دیگــــر،

 


مـــــــی شــــود یــــک استــــکان مـــــرگ بـــــرایم بریـــــــزی؟

پـــاره تنم میشه برگردی آغوشم؟؟؟

 

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 6 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

مــي دونـــي دلـــم چـــي مــي خــواد

خـــدا بيـــاد بهـــم بگـــه

ديـــونـــم كـــردي

بيــــا اينـــم همونـــــي كــــه مـــي خواستــــي

 

خدایا دلم گرفته.....

خدایا خسته ام......

 

خیلی خسته......

 

دیگه سخته ادامه دادن....

 

سخته بودن و زندگی کردن.......

 

خدایا دلم گرفته از همه چی.....

 

خدایا بیا و بشو مرحمم.......

 

اخه من که جز تو کسیو ندارم.......

 

جز تو که پناهی ندارم......

 

اه این بغض لعنتی داره خفه ام میکنه......

 

چه قدر اخه با آب قورتش بدم پایین.....

 

خدایا میخوام بیام پیشت.......

 

میخوام با تــــو باشم......

 

اخه تو هیچ وقت تنهام نمیذاری.......

 

هیچ وقت از پیشم نمیری.......

 

خدایا از همیشه بهت محتاج ترم......

 

نیازمند نیم  نگاهتم.......

 

کاش میشد برم یه جایی که هیچ کس نباشه.....

 

من باشمو تو و تنهایی.......

 

میخوام بشینمو از ته دلم زار بزنم......

 

بابا مگه یه ادم چه قدر طاقت داره.....

 

به خودت قسم دیگه نمیکشم......

 

کاش میشد یه بار کسو که دوستش دارمو ببینم.......

 

بعد بغلش کنم و چشمامو ببندمو صدای قلبشو گوش کنم.....

 

. بعد دیگه چشمامو باز نکنم.......

 

و بمیرم.....

 

این اخرین ارزومه..................

 

مــــے گــــویـَـنــد ســـــاده ام،،

مـــے گـــویـَنــد تـــومــرا با

یــک جمـــــلـــﮧ

یـک لبـــــخـنـــد،،،

بـِــﮧ بــازےمیـــــگیــــرے ... ... ...

مــــــے گــــوینــــد تــرفنــد هـــایت، شیطنـــتهــــایت

و دروغ هایـــت را نمــــے فهمــم ... !!

مــــــے گویند ســــاده ام

اما تـــــوایــטּرا باور نکـטּ

مــــטּ فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم،

همیـــــــــטּ!!!!

و آنــــها ایــــטּ را نِمـــــــے فـَـــهمنــــد........

آهای خـــــــــــــــــدا کجایی پـــــــــــــس

وقتی تو خودت گیر می کنی؛
وقتی همه چیز برات میشه یه سوال؛
وقتی توی تکرار صحنه ها اسیر میشی؛
وقتی اونقدر خسته میشی که حتی از فکر کردن به فکر کردن هم بیزار میشی؛
وقتی کسی نیست که بفهمه چی میگی؛
وقتی مطمئنی ! اونی که امروز می آد فردا میره ؛
وقتی مجبوری خودتم گول بزنی؛
وقتی حتی شهامت خیلی چیزها رو نداری !!!
وقتی می دونی هیچ کس و هیچ چیز خودش نیست؛
وقتی می دونی همه چی دروغه؛
وقتی می دونی که نباید به هیچ قول و قراری ! اعتماد کنی؛
وقتی می فهمی که نباید می فهمیدی ؛
وقتی روزگار یادت میده که باید سوخت و ساخت؛
وقتی می خندی به اینکه کارت از گریه گذشته؛
وقتی قراره هیچ چی جای خودش نباشه؛
وقتی منتظر یه اتفاقی و اون اتفاق هیچ وقت نمی افته؛
وقتی نباید اونی باشی که هستی؛
وقتی بهت می فهمونن دوست داشتن یه معاملست؛
وقتی تو رو بخاطر صداقتت محکوم می کنن؛
وقتی خوشحال میشن که غرورت بشکنه؛
وقتی حرفاتو فقط دیوار می فهمه؛
تازه میشی اینی که من الان هستم.........

خُــــدایا بحث نکن فقط عشقمو بهم برگردونــ

 

 

نوشته شده در برچسب:نفـــــــرتx,ساعت 5 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

نگـــران مــن نبـــاش حـــال مـــن خــوب اســت

بـــزرگــ شــده ام

ديگـــر آنقـــدر كوچـــك نيستـــم كـــه در دلتنگـــي هـــايـــم گـم شــوم

آموختــم كــه ايــن فاصلـــه ي كوتــاه بيـــن

لبخنـــد و اشـــك نامـــش زندگيســـت

آموختـــم كــه ديگـــر دلـــم بــراي نبودنـــت تنـــگ نشــود

راستـــي دروغـــ گفتــن را هــم خــوب يــاد گرفتـــم

حـــال مـــن خـــوب اســـت

خــــــوب خــــــوب

 

عشقم......

یعنی واقعا دیگه نیستی پیشم؟؟؟

 

یعنی دیگه دوسم نداری؟؟؟

 

یعنی به این زودی منو یادت رفت؟؟

 

یعنی الان یکی دیگه تو زندگیته؟؟؟

 

که به جای من بهش میگی عشقم؟؟؟

 

یعنی باور کنم که حرفای قشنگت فقط یه دروغ بود؟؟؟

 

چه دروغای قشنگی بود ولی....

 

چه خوب تونستی خودتو جلوه بدی و منم چه ساده عاشق خوبیات شدم.....

 

هیچ وقت حرفاتو یادم نمیره.....

 

دلم واست خیلی تنگ میشه.....

 

حَجمَــش را میخواهی؟؟خُــــــــــدا را تصور کُـــن.....

 

واسه قربون صدقه رفتنات.....

 

واسه این که بهم بگی منگل و من دعوات کنم.....

 

واسه اینکه بهم بگی زندگیمی.....

 

واسه این که بهم بگی پاره تَـنَـــم.....

 

واسه همه چی......

 

یادم نمیره همدرددیات......

 

لعنتی من هنوزم دوستت دارم.......

 

ولی....

 

مثل اینکه یکی دیگه وارد زندگیت شده....

 

چه زود جای منو پر کردی....

 

چه زود فراموشم کردی......

 

اخه یه کمم فکر منو  و دل شکستمو میکردی.....

 

تو که میدونستی شبا با گریه خوابم میره.....

 

پس چرا گذاشتی چشمام همش بارونی باشه؟؟؟؟؟

 

باشه برو به درک.....

 

فراموشت میکنم....

 

ولی قول نمیدم طاقت بیارم.....

 

 

 

 

 

خدایـــــــــا دیگه طاقت ندارم

 

خدایا....

من دلم قرصه!

 

کسی غیر از تو با من نیست

 

خیالت از زمین راحت،  که حتی روز روشن نیست

 

کسی اینجا نمیبینه که دنیا زیر چشماته

 

یه عمره یادمون رفته  زمین دار مکافاته

 

فرامشم شده گاهی که این پایین چه ها کردم

 

که روزی باید از اینجا بازم پیش تو برگردم

 

خدایا وقت برگشتن یه کم با من مدارا کن

 

شنیدم گرمه اغوشت

 

اگه میشه منم جا کن......

 

.

 

.

 

.

 

خدایا......

 

تو که میبینی من شاگرد خوبی نیستم.....

 

تو که میبینی من درسهام رو خوب پس نمیدم.......

 

تو که میبینی من تو همه امتحانات تو مردود میشم.......

 

پس چرا......؟؟؟؟؟؟؟

 

پس چرا پرونده ام رو نمیذاری زیر بغلم و از اینجا بیرونم نمیکنی؟؟؟

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 2 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

دختـــر از دوستـــت دارم گفتـــن هــر شـــب پســـره خستـــه شــده بــود

وقتـــي اس ام اس آمــد بـــدون آنكـــه آن را بــاز كنـــد

مــوبايـــل را گذاشـــت زيـــر بالـــش و خوابيــــد

صبـــح مـــادر پســره بـــه دختـــره زنــــگ زد و گفــت پســرم مـــرده

دختـــره شوكـــه شـــد و چشـــم پــر از اشـــك بلافاصلـــه ســراغ اس ام اس شــب گذشتـــه رفــت

پســـره نوشتـــه بـــود

تصـــادف كـــردم بـــه سختـــي خـــودم را رسانـــدم دم در خونتـــون

لطفــــا بيــــا پاييــــن مـــي خــوام بــراي آخـريــن بــار ببينمـــت

و بگــــم كـــه خيلــــي دوســــــــــــتت دارم

 

وای خــــــــــــــدا دلم

 

  آسمون ای آسمون من دیگه یاری ندارم

 

   دیگه اشکام ته کشیدن نمی تونم ببارم،دیگه من باروزا قهرم...

 

   من فقط شبابیدارم،آخرین نوشته ام اینه...

 

   که دیگه دوست ندارم،به خدا دوست ندارم ...

 

   وقتی پرنده ی دلم روشاخه ی دلت نشست،یه حس عاشقونه داشت...

 

   اما که خیلی زود شکست،حالا اسرتوقفس،یه گوشه ای بی سرپرست...

 

   نه آب،نه دونه میخوره فقط میگه...

 

   پرم شکست فقط میگه پرم شکست...

 

 

خــــــــــــــــدایـــــــا بسه دیگه

 

 

آهای دنیا بس است دیگر  

 

صبر کن

 

کجا با این همه عجله ؟!

 

اینقدر که از من بردی بس نیست !

 

دنبال چه هستی ؟

 

راحت بگو شاید کمی از اعتبارم باقی مانده باشد

 

نیازی نیست تو برایم وقت بگذاری

 

من خودم اَجَل را صدا زده ام.....

 

تو فقط بگو چرا !

 

از اینکه بارانی ام میکنی

 

خسته نشده ای؟

 

من که بسیار خسته ام.....

 

اَجَل! آنچه باید و نباید ، پرداخت کرده ام

 

همه را به حساب دنیا ریخته ام

 

میتوانی پرونده مرا بایگانی کنی

 

آهای دنیا!

 

فقط مواظب باش

 

من حساب آنها را هم داده ام

 

مهمان من هستند!

 

بگذار سیر ، مال هم باشند .....

 

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 12 AM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

بـــه مـــن نگــو سيگـــار نكـــش

بپـــرس بــراي كــدوم دردم سيگــار مــي كشــم

بپــرس اصلـــا چــرا سيگــاري شــدم

مطمعــا بــاش اون موقـــع خــدت بــرام كبريـــت مـــي كشـــي

 

 

خدایا!!!!

انقدر تو خودم ریختم که از سرمم

گذشت....!!

دارم غرق میشم دستت کجاست؟؟؟؟

 

 

خیلی تنهــــــــــــــــام

خدا جونم کجای؟؟؟

 

خدایا دلم خیلی گرفته......

 

خدایا خیلی تنهام........

 

خدایا شونه ای ندارم که روش اشک بریزم.....

 

خدایا دیگه از همه چی خسته شدم........

 

خدایا بسه دیگه......بسه هرچی زجر کشیدم و صدامو خفه کردم...........

 

خدایا چرا اینقدر صبرت زیاده؟؟؟؟؟؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟؟

 

خدایا نمیخوای دیگه خلاصم کنی؟؟؟؟؟

 

نمیخوای اغوشت رو بهم بدی؟؟؟؟؟؟؟

 

نمیخوای مرحم دردام باشی؟؟؟؟؟؟؟ خدایا به خودت قسم دیگه کم اوردم میفهمی؟؟؟کم اوردم دیگه.....

 

خلاصم کن و بذار راحت شم از این زندگی لعنتی.........

 

خلاصم کن........

 

خدایا . . . بارها و بارها شنیدم

 

" از زندگی هرآنچه لياقتش را داريم به ما ميرسد

 

نه آنچه آرزويش را داريم"

 

خدایا . . .

 

یعنی لیاقت من از زندگی همین هاست

 

که هر روز و هر لحظه....

 

خدایا . . .

 

این قسمت زندگیم

 

تقدیر منه یا تقصیر من؟!

 

اگه تقدیر من بوده، تو برام رقم زدی یا دیگران؟

 

اگه تو رقم زدی، چرا راضی به دیدن زجر و عذاب منی؟!

 

داره از حد توان و صبر و تحمل من هم بالاتر میره

 

مراقبم هستی که ازت دور نشم؟!

 

اگه دیگران رقم زدند، باز هم تو بگو

 

کجای این تقدیر میشه عدالت تو رو دید؟!

 

اگه تقصیر منه، که می دونم نیست

 

چقدر، چند سال باید تحمل کنم؟!

 

خسته ام، باز هم حرفهای من رو به حساب

 

خستگی هام بذار به حساب درد و دل هام با خودت،

 

به حساب بغض های باقی مونده من

 

به حساب انتظارات همیشگی من از تو

 

به حساب این بذار که تو خدایی و من بنده

 

به حساب این بذار که جز تو پناهی ندارم

 

به حساب این بذار که دلم عمیق شکسته

 

و به تو و کمک تو، همیشه و هرلحظه محتاجم

 

مراقبم باش....

 

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 1 AM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

گفتـــي بگـــو كـــه هميشـــه مـــي مانـــي

گفتــــم مــــي مانــــم

راستـــي يـــادت رفـــت

بگويـــــي بـــا تـــو يـــا بـــا خيالـــت

 

آهـــــــــای خـــــــــــــــــــدا

 

خدایا خدایا

 

چی داره به روز من میاد

 

زندگی من کجا داره میره

 

روزایی که باید قشنگترین روزام باشه چرا دلتنگترین روزام شدن؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

دلـــــــــــــــــــــم

 

 

تنهایی را دوست دارم........

 

بی دعوت می آید،بی منت می ماند.....

 

بی خبر نمیرود!

 

 

 

 برای بعضی دردهـانه نه می توان گریـه کرد نه می توان فریاد زد ..

 

 برای بعضی دردها فقط می توان نگـاه کرد و بی صدا شکست....

 

 

 

 آهای سرنوشت.....!!

 

اسباب بازیهایت بی جان نیستند،آدمند.....آرامتر...میشکنند.

 

 

 

 

خــــــــــــــــــــــــــــــدایــــــــــــا

 

 

خدایا...

روزگارم را میبینی که چه بی صدا باید در خود بشکنم

میبینی که چه بی صدا باید اشک هایم را در بالش فرو برم و خفه کنم

تازه این اولین قدم است

چه قدر تنهایم

ادمها چه راحت همدیگر را نادیده میگیرند 

و چه قدر راحت وجود و حس دیگری را له میکنند

خدایه مرا ببخش که گاهی تو را.......

تنها امیدم برای این زندگی وجود توست

هرگز تنهایم مگذار.....

 

 

 

نوشته شده در برچسب:متنفـــــرم اَزَتـ x,ساعت 9 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

رفتنـــت را بـــر دنيـــا تلافــــي مـــي كنـــم

تـــو مــرا بـــي دلـــيل تـــرك كرديــــ

مـــن هـــم بـــي دليـــل دنيـــا را تـــرك خواهـــم كـــرد

 

با این حال بازم دوســـــــــــــــــــــتت دارم دیونــــه

 

میخوام بگم هیچ میدونی وقتی میگن یه قلب سنگ معنیش چیه؟!

وقتی میگن اونی که رفت همیشه رفت معنیش چیه؟!

هیچ میدونی تنها شدن چه حالیه؟؟

هیچ میدونی شب تا سحر زار زدن چه حالیه؟

هیچ میدونی با عکس تو به جای تو حرف زدن معنیش چیه؟

فکر نکنم یه قلب سنگ یه قلب یخ چی میدونه عشق چیه؟!!!

فکر نکنم حتی یه بار به فکر من بوده باشی

با اون غرور مسخرت حتی دوستم داشته باشی

میخوام بگم شدی برام مثل یه بت شکستنی

یعنی میشه یه روزی من بشکنمت شکستنی؟؟؟؟؟؟

راستی یکی بهم بگه یه بت چه جوری میشکنه؟

نه نمیخوام یادم بدین چیکار کنم که بشکنه...!!!؟؟

خیالی نیست دوستش دارم هنوز اونو خوب میدونه......

همین که تو قلب منه برام بسه خیالی نیست....

 

دلــــــــــــــــــــــم گرفتـــــــــــــــــه

خیلی دلم گرفته.....

انگار عمریست اسمان ابریست وباران نمیبارد.....

 

انگار این بغض لعنتی نمیخواهد بشکند....

 

وای از دست چشمهایم وای از دست اشکهایم...

 

ارزو به دل ماندم کسی در پی من نیست و خیلی وقت است تنها مانده ام.....

 

نمیگویم از تنهایی خویش تا کسی دلش به حالم بسوزد....

 

نمیگویم از غمهای خویش تا کسی دلش به درد اید......

 

من میدانم کسی نمیشیند به پای درد دلهایم اینک دارم با خود دردودل میکنم

 

میدانم کسی نمیخواهد غمهایم را میدانم کسی نمیشنود حرفهایم را....

 

دلم گرفته رنگ و بویی ندارد برایم این لحظه ها حس خوبی ندارم به این ثانیه ها..

 

حتی اگر فریاد هم بزنم کسی نگاه نمیکند دیوانه ای مثل مرا...

 

 

 

 

خستـــــــــــــــــه ام

 

 

خسته شدم ميخواهم در آغوشت آرام گيرم 

خسته شدم بس كه از سرما لرزيدم

بس كه اين كوره ترس آور زندگي را هراسان پيمودم زخم پاهايم به من ميخندند

خسته شدم بس كه تنها دويدم

اشك گونه هايم را پاك كن و بر پيشانيم بوسه بزن

ميخواهم با تو گريه كنم

خسته شدم بس كه

تنها گريه كردم

ميخواهم دستهايم را به گردنت بياويزم و شانه هايت را ببوسم

خسته شدم بس كه تنها ايستادم

 

 

 

 

نوشته شده در برچسب:چرا به عشق من خیانـــــــــــت کردی دیونـــــه,,,,ساعت 8 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

دفتـــر شعـــرهايـــم را سفيـــد مـــي گـــذارم

بـــي تـــو بـــودن نوشتـــن نـــدارد

درد دارد درد..

خـــــدایــــا حرفمو گوش کن دیگــــــــه

خــــدایا کجایی؟چرا صدامو نمیشنوی؟چرا به فریادم نمیرسی؟

خــــداجون مگه تو بنده هاتو دوست نداری؟

پس چرا به داد من نمیرسی؟

خــــداجون خسته ام

خیلی زیاد از همه چی و از همه کس خسته ام

چرا راحتم نمیکنی؟

خــــداجون تا کی آخه؟

تو بگو تاکی تحمل کنم؟

فقط زمانشو بهم بگو تا صبر کنم

خــــداجون قربون صبرت برم که

کمر صبرم را شکست

خــــداجون فقط زمانشو بگو تا صبر کنم

ولی من هرچه بیشتر صبر و تحمل میکنم

بد تر میشه

دیگه نمیتونم باور کن دیگه نمیتونم

تورو به امــام حسین قسم تمومش کن

تورو به تمام مقدساتت قسم میدم

دیگه بستمـــــــــــــــــــــــــــــه

خــــداجون منو ببخش که اینجوری میگم

ولی دیگه راه و تحملی برایم نمونده

یا مشکلمو حل کن یا

راحتم کن

باور کن راضیم

فقط دیگه نمیتونم

خــــدایا از بنده های دوروت بدم میاد

از اونایی که دم از دوست داشتن میزنن

و هر کدومشون یه خنجر به دست دارن تا برای تکه تکه کردن دلــم

متنفـــــــــــــرم

فقط تمومش کن

دیگه نمیتونم

خــــداجون بستمـــــه

 

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 8 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

چــــرا تـــا عــادتت كـــردم بـــه فكـــر رفتـــن افتـــادي

چـــرا بايـــد بـــه تنهايــــي دوبـــاره بـــي تـــو بـــرگــردم

              لعنتــــــــــي

    كــــجاي جــــاده بـــد بــــودم

   كــــجاي قصــــه بــــد كـــردم

که این گونه مرا تنهام گُذاشتــــــــی؟؟

 

 

 

بــعــد از ســــــــــــال هــا

 

خیلی سخته بعد از چند سال تازه بفهمی که دوست داشتنش دوروغ بوده ولی بازم بهت بگه دوستت دارم خیلی سخته وقتی که میخوابی طعم واقعی مرگ و بچشی ولی صبح  که چشماتو باز میکنی میبینی بازم نمردی و یه روز دیگه رو با خاطراتش شروع کنی ولی اون دیگه پیشت نیست ولی انگار هر لحظه کنارته ولی تو پیش اون بودی و هیچ وقت ندیدت.

اون میتونه تو رو گریه بندازه تو اونو بخندونی ولی اون یکی دیگه رو خوشحال کنه خیلی سخته بهت بگه دوستت دارم ولی نمیخوامت میگن با یادش باید زندگی کنی ولی تا کی خوابشو ببینی.

میگن ناامید نشو اخه درد ناامیدی نکشیدن چون ناامیدی و تنهایی و گریه تنه هدیه هایی بود که اون بهت داده اما تو زندگیتو بهش دادی خیلی سخته بهش دل ببندی و دلتو بشکونه تو هم میتونی دلشو بشکنی ولی اون کارو نکردی چون خیلی دوسش داشتی خیلی سخته بزرگترین ارزوت مرگ باشه ولی اون بتونه با یار تازه رسیدش خیلی راحت زندگی کنه بعد کل ثروتت که عشقت بوده با کاخ ارزو هاتو یه جا خراب کنه اون وقت زیر اوار بی مهری و تنهایی از صبر محبت و دوست داشتن تا اخر عمر بشینی و زار زار گریه کنی خیلی سخته از ترس این که مردم بهت نخندن و فکر نکنن که دیوونه ای نتونی درد و دل و تو به کسی بگی.

خیلی سخته ارزوت کسی باشه که از این و اون بشنوی هیچ اهمیتی واسش نداشتی حالا دیگه ارزو نبودنتو میکنم خیلی سخته وقتی یادت میاد که حتی با شنیدن اسمش اون قدر خوش حال میشدی که دوست داشتی داد بزنی ولی حالا با دییدنش چیزی جز عذاب نصیبت نمیشه چون اون دیگه واسه تو نیست خیلی سخته بعد چند وقت که میبینیش اشک تو چشات حلقه بزنه ولی اشکات فقط واسه خودت مهم باشن.

خیلی سخته جریت هر کاری و داشته باشی به امید این که کوه پشتته ولی وقتی و برگردی پشتتو نگاه کنی ببینی یه عمر پشتت به دره بوده حال اون عشقش یه نفر دیگشت اصلا تو براش مهم نیستی اصلا لطمه بازی قایم موشک زمونه اینه تو چشم میزاری و من قایم میشم اما تو یکی دیگه رو پیدا میکنی

خدایا همه این کارو تو کردی به هرکی دل بستم تو دلمو شکوندی هر جا لونه ساختم خرابش کردی هرجا با دیدن کسی دلم ارامش گرفت تو اظتراب و تو دلم انداختی نمیدونم شاید این کارو کردی تا به غیر از خودت به کسی دل نبندم و به کسی امید نداشت باشم...

ولی خُـــــدایا من بدون پاره تنم نمی تونم زندگی کنم..سخته به بُزرگی خودت سختـــه..چرا نمیخای درکم کنی آخــــه؟؟؟ پاره تنم رو  بهم برگردون.....

 

 

ترکم کردی و رفتی خاطراتت رو برام گذاشتی و رفتی تو که  گفتی بی تو نمی شد  هیچ کسی مثل تو نمی شه  . توکه گفتی قلبم واسه تو باشه برای همیشه  به انتظارت می نشینم و به امیدت زنده ام و زندگی می کنم ....

 

 

 

 

 

 

چه كسي مي فهمد عمق احساس مرا؟
چه كسي درك خواهد كرد قلب حساس مرا؟
چه كسي خواهد گفت: من تو را مي فهمم؟
چه كسي خواهد گفت: كه چرا بي تابي؟
اشك چشمان مرا چه كسي مي بيند؟
غم و اندوه را با كه تقسيم كنم؟
تا به كي؟
تا به كجا تنهايي؟
حق من نيست مگر ، همدمي را داشتن؟
او مرا مي فهميد!؟
من براي دل او بيگانم!
چه كسي خواهد گفت: كه چرا تركم كرد؟

 

من دلم مي خواهد كه مرا درك كند

 

 

چــــــــــــــــــرا

چرا بااینکه میدونم دیگه نمیای ولی باز امید دارم که برگردی!!!

چرا با اینکه میدونم دوسم نداری ولی هنوزم دوستت دارم!!!

 

چرا با اینکه میدونم یه غریبه تو اغوشته ولی باز دلم میخواد که آغوشت مال من شه!!!

 

چرا با اینکه میدونم دیگه حتی تو خاطراتتم نیستم ولی هنوز تو بهترین خاطره منی!!

 

چـــرا چـــرا چـــرا؟..........؟!!

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 1 AM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

حســـاب از دستـــم رفتـــه

لعنتــــي ايــــن چندميــــن بـــار اســـت

كـــه بـــا يـــاد نگـــاه آخــــرت

 آتــــش مـــي گيــــرم

روزگار تلــــــــخ

تو چه میفهمی از روزگارم

از دلتنگی ام

گاهی به خــــــــدا التماس می کنم

خوابت را ببینم

میفهمی لَعنَتــــــی فقط خوابت را !!!

خـــــــــــــدایــــــــــــا بیــــــــــــا دیگـــــــــــــــه

چه خوب میشد

یه روزی از همین روزا

خدا میومد بوسم میکرد و میگفت

همه ی سختی های این مدت شوخی بود...

میخواستم ببینم جنبه داری یا نه!

 

خـــــــــدایــــــــــا دیگه بستمــــــــــــه راحتم کــــــــــــن

بسته خدایا

بابا دیگه بستمه تحمل این همه بد بختی رو ندارم.

من که با هیچ کسی کاری ندارم سرمو انداختم دارم زندگیمو میکنم چرا باهام اینجوری میکنی؟

خدایا تو رو به حق امام حسین دیگه امتحانم نکن بستمه بذار تو حال خودم باشم.

چرا حرفمو گوش نمیکنی جونمو بگیر راحتم کن نمیخام نفس بکشم نمیخام خدا

اصلا من که یه مهره سوختم چه تو عشق چه تو زندگی چه تو شانس چه تو موفقیت پس برا چی زنده باشم؟

به جون خودت،به بُزُرگـــــی خــــــــودت بیزارم از همه ادما از همه اون کسایی که نمیدونن احساس یعنی چی

نمیدونن دل شکستن یعنی چی.

مگه تو هم ادمی اخه؟

تو چرا دلمو میشکنی خدا من که به جز تو کسیرو نمیخام پس تو دیگه نا امیدم نکن

خدایا ازت یه خواهش دارم ازت التماس میکنم امشب چشمامو بستم دیگه باز نکنم باشه؟

 

 

بدترین روز 

 

 

 

روزی هستش که ادم منتظر جواب بله کسی باشه که چند وقته عاشقشه

 

 

 

ولی دقیقا همون روز با یه کس دیگه ببینتش و ...

 

 

 

تسلیت قلـــب صـــــــبورمـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 11 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

او راحـــت از مـــن گذشـــت،

اگـــر خُـــــدا هـــم راحـــت از او بگـــذرد

قيامـــت را مـــن بـــه پـــا مـــي كـــنم...

 

خـــــــــــــدایـــــــــا دیگـــــــــــــه بستمــــــــــــه

 

چرا این خــــــــــدا صدای مرا نمیشنود چرا این خـــــــــــدا به داد من

 

نمیرسد

 

میگویند صلاح در این است میگویند میگیرد یا نمیدهد تا بهترینها را به موقع بدهد

 

ولی نمیخواهم هیچ چیز نمیخواهم هیچ چیز

 

فقط مرا ببرد

 

از زندگی متنفـــــــــرم از دنیا متنفـــــــــرم کاش میشد رفت

 

کاش همه چیز دست خودم بود کاش فقط خودم بودم و خودم بودم و خودم

 

کاش در انتهای نبودن من همه تعریف ها فقط در نبودن من بود و هیچ چیز و

 

هیچ کس را تحت تاثیر قرار نمیداد کاش میشد رفت

 

خـــــــــــــــدا

 

خــــــــــــــدا

 

خــــــــــــــدا

 

با توام تو را صدا میکنم

 

مرا ببین به من نگاه کن

 

مرا ببر

 

خـــــــــــــــــدا

 

به چشمان من نگاه کن

 

خـــــــــــــــــدا

 

نگاه کن مرا ببر

 

نگو چرا خودت دلیلش را در چشمانم در اشکهایم جستجو کن

 

خـــــــــــــــدا

 

ببر

 

ببر

 

ببر

 

.

 

.

 

.

 

 

 

نوشته شده در برچسب:کاش هیچ وقت نمی دیدمت,,,لعنتــــــــی,ساعت 11 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

خـدايا جـون يادتــه؟

دستشو گرفتم آوردم پيشــت گفتــم اينــو مــي خوام

گفتي اين كمه بهتر از اينو واسط كنار گذاشتم

پاهامو كوبيدم زمين گفتم فقط اينو مي خوام

بعد گفتي نمي شه

يادته مكث كردي و بايه آهي از ته قلبت

خيلي آروم گفتي

آخــــه عشقــت يكــــي ديگه رو از مــن خواستـــه...

خُُُُُُــــدایا چرا قبل اینکه وابستش بشم نگفتی؟؟؟

میدونی من بهش عادت کردم؟؟؟میدونی بدون اون نمیتونم؟؟؟

 

بالاخره یک روز...

 

تمام شناسنامه های دنیا را پاره خواهم کرد!

 

وقتی نام " او " به عنوان " همسر "

 

در شناسنامه تو ست...

 

شناسنامه بی رحم ترین کاغذ پاره ی دنیاست...

 

می دانی...

 

شناسنامه...چیز کثیفی ست!!

 

بیزارم از این شناسنامه های دو به هم زن !

 

خــــــــــــدایـــــــــــــــا

خــــــــدایا این بود دنیایت

که

به خاطرش به شکم مادرم لقد میزدم؟؟

نوشته شده در برچسب:متنفرم ازت میفهمی مُتَنَفِــــرَم,ساعت 11 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

درد يعنــــي . . . .

اونيكـــه دوســـش داري بشينـــه كـــنارت

از اونيكـــه دوســـش داره بـــرات بگـــه

چه قدر سخت است همرنگ جماعت شدن

وقتی جماعت خودت هزار رنگ دارد...

روزی با خودم فکر کردم اگر او را با غریبه ای ببینم

شهر را به آتــــــــــــش می کشم

ولی امروز حاظر نیستم

کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست...

 

به سلامتی پسر کوچولویی که پول های مچاله اش را آروم گذاشت

جلوی فروشنده و گفت:

برای روز پدر برای من یه کمربند بده

فروشنده پرسید:چه شکلی؟یا چه جنسی؟

پسرک گفت:فرقی نمیکنه فقط

دردش کـــــــم باشه...

 

نوشته شده در برچسب:متنفرم ازتx,ساعت 11 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

هـــي تـــو اشتبـــاه متوجـــه شـــدي

گفتـــه بـــودم لـــب تـــر كنـــي بــرات مــيمــيرم

امـــا نـــه بـــه قيمـــت ايـــن كـــه

لبانـــت را بـــا ديگـــري تـــر كنـــي لَعنَــتـــــــــی

 

ديگه از اين زندگي خسته ام .

آخه تاكي بايد تحمل كنم ،‌ اين همه نامردي رو

تاكي دلمو بشكنن و برن ،‌پشت سرشونو هم نگاه نكنن ،‌ اما من بازم طاقت بيارم

دلم ميخواد كه سرمو روي زمين خدا ميزارم برم واسه هميشه.

به خود خدا قسم ديگه نميتونم به بُزُرگـــــــی خُـــــــدا دیگه نمیتونم،

خدايا من كيم ؟...

من چي ام ؟ ...

اخه مگه من صبر ايوب دارم ...؟

از خودم بدم مياد ... از اين زندگي نكبت بار بدم مياد

به هركي خوبي كردم جوابش بدي بود ...

به هركي قول دادم تا آخرش باهاش باشم { تنهام گذاشت }

خدايا مگه من بنده تو نيستم ...

خدايا مگه نگفتي هركي زير گنبد دعا كنه ،‌دعاشو مستجاب ميكني

خدايا ،‌مگه نگفتم منو يادت نره ... به كي بگم ؟

ديگه بريدم....

 

خـــــــــدایا راحتـــــــــم کـــــــــن

امروز سرم خیلی در میکنه خیلی بیشتر از همیشه

حالم خیلی بده انقدر بده که احساس میکنم دارم میمیرم

احساس میکنم امروز اخرین روز زندگیمه خدا کنه باشه

خدا کنه من مشب بمیرم چی میشه ای خدا

چی میشه من امشب بمیرم ای خدا چی میشه

اون فرشتتو بفرستی و جون منو بگیره ای خدا

یعنی میشه امشب بیاد و منو با خودش ببره

ای کاش بشه خدا چرا کاری میکنی

که من خودکشی کنم چرا باعث میشی

که من اون گناه کبیررو انجام بدم من خسته ام

از همه چی خسته ام از همه کس همه چیز خسته ام

دیگه حاظر نیستم بخاطر هیچکسی زندگی کنم

دیگه هیچی برام مهم نیست

این بار تصمیم دارم همه چیو ول کنم برم جایی که هیچکسی نباشه

بمیرم میخوام جنازم رو حیونا بخورن

حتی نمیخوام از استخونامم چیزی بمونه

مطمئنم که همه منو فراموش میکنن

و فقط از من خاطره ای فراموش شده تو ذهن مادرم

و انسانی مبهم تو ذهن بقیه میمونه

دوست ندارم کسی برام گریه کنه

کسی بخاطر مرگم حتی یه لحظه ناراحت بشه

امیدوارم کسی نشه

نمی دانم نمی دانم نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمیدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولیکن سخت مشتاقم گلویم سوتکی سازد

به دست کودکی زیبا و بازیگوش که

او هردم دم گرم نفسهایش را در گلویم سخت بفشارد

ای خدا راحتم کن فقط همینو میتونم بگم

خدایا راحتم کن

تا بیشتر از این به گناه الوده نشدم خدایا راحتم کن من نمیخوام...

 

 

نوشته شده در برچسب:متنفــــرم ازتـــــــــــx,ساعت 11 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

شك نكن...

آينده اي خواهم ساخت كه

گذشته ام جلويش زانو بزند...

قرار نيست من هم يكي را اميد وار كنم و آخر بهش خيانت كنم

برعكس...

كسي كه وارد زندگيم شد آنقدر خوشبخت خواهم كرد كه

بر هر روزي كه به جاي او نيستي

به خودت لعنـــــــــــــــــــــت بفرستي...

 

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه آدم به خودش میگه :
چی فکر می کردیم و چی شد !!

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 10 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

مــــي گوينــــد قسمــــت نيســـت حكمـــت اســـت

خدايــا مـــن معنـــي قسمـــت و حكمـــت را نمـــي دانـــم

امـــا تـــو معنـــي طاقـــت را مـــي دانـــي

مگـــر نــــــــــــه؟    ؟

رقیبـــــــــــــم

آنکه دستش را محکم گرفته ای

دیروز عاشق من بود

دستانت را خسته نکن

محکم یا آرام

فردا تو هم تنهایــــــــــــی

 

آدمهای خوب همان آدم هایی هستند که

هنوز لو نرفته اند...

دیر شناختمــــــــــــت

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم:

کسی را که قصد ماندن ندارد

باید راهـــــــــــی کرد...

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 10 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

تنهايـــي وقتــــي سختـــه كــــه

بدونــــي اونـــي كــه تنهـــات گذاشـــت

تنهـــــــــــــــا نيســــــــــــــــــت

خـــــــــــدایـــــــــــــا خودت به این خوبی

آدمات به کـــــــــــــــی رفتن؟؟

 

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست!

لبخندم

درد می کند

خسته ام

مثل خمیازه پیرمرد تنها که

گویا دلش یک خواب میخواهد برای همیشه...

بانک اعتماد انسان

هر جا سخن از اعتماد است

نام یه آشغالی که از اعتمادم سو استفاده کرد

می درخشد

 


ادامه مطلب
نوشته شده در برچسب:متنفــــرم ازت مـــــي فهمــــــي متنفــــــرمx,ساعت 10 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

خدايا وقتي دلت مي گيره چيكار ميكني؟

ميري يه گوشه مي شيني...

هي با نگآت بازي ميكني كه...

يادت بره مي خواستي گريه كني...؟

يه ليوان آب ميخوري كه...

همه بغضاتو قورت بدي...

آنوقت يادت مياد خدايي و بايد تنها باشي...؟

خداجون نميدوني...

اين روزها چقدر خـــــــــــــــــــــــــــدا بودم...

 

 

خــــــدایا دیگه بستمــــــــــه

نمیدونم چم شده

نمیدونم چه مرگمه

بابا آخه چی کار کردم...چی کار کردم؟؟؟

چی کار کردم که باید مستحق این مجازات باشم؟

چی کار کردم که این حکم واسم بریدی؟؟

چی کار کردم که مستحق این کارم؟؟؟

خدایااااااااااااااااااااااااااااااااا

چی کار کردم...

بسمه دیگه.

مگه نمیگن به هر کس بر اساس توانش حکم میفرستی؟؟؟

بابا تموم شدم...دیگه ندارم.

دیگه توان ندارم..

دیگه این توان لعنتــــی رو ندارم...

تمومش کردی...

بسه...

بسمه دیگه.

این قد اذیتم نکن...

تموم کن این حکمتو...

بابا باختم...

یه کسیم این جاست...

یه نگاهم این ورت کن.

همین پایین...اینجا...

کمکم کن...دیگه بریدم...

باور کن که دیگه بریدم...

بابا مگه نمیگن یه قدم تو بیا خدا  ده قدم بیاد؟

نخواستیم...

یه قدم تو بیا من بدبخت ده قدم بیام...

بیا تا حداقل بفهمم فراموشم نکردی آخه...

بسمه...دیگه بسمه...

یه نگاهم این ورت بکن...

همینجا.

 

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 9 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

هــــي غــــريبه

روي كســـي دست گذاشتـــي كه همه ي دنياي منـــه

بـــي وجدان اينقدر راحت بهش نگو

عـــــزيـــــزم

وقتی میرفت گفت:

شاید برگردم!

رفتنش مرا نمی آزارد

شایدش دردناک است...

نفرین بر مرامت که

خرابت شدم و تنهـــــــــــام گذاشتـــــــــــی...

گفتی ما به درد هم نمی خوریم

ولی هرگز نفهمیدی من تو را

برای دردهایم نمی خواستم

دیگه تنهاییم را با کسی تقسیم نمی کنم

یک بار تقسیم کردم

چند برابر شد...

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 9 AM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

بــرات پيش اومده وقتي پاي تلفن بايد خداحافظــي كنـــــــــي

امـا هنــوز دلــت مـي خــواد صداشــو بشنــوي

يــه هـو مــيگــي راستـــــــــــي...

ميگــه جــانــــــــــــم...؟

آروم ميگــي دوســـــــــــــــتت دارم

آخ كــه ايــن چـند ثانيـه آخر چقـــدر دردناكــــــــــــــه...

 

چشم هایم را می بندم....

 زبانم را گاز می گیرم...

ولی حریف افکارم نمی شوم...

چه اندازه دردناک است فهمیدن......!!!

 

 

نوشته شده در برچسب:نفــــــــــــرتx,ساعت 9 AM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

شـــرم دارم بـــه مـــادرم بگـــويـــم آن كـــه بـــه خـــاطــرش

قلبــــت را شـكستــــم

تنهايــــم گـــذاشت...

دیونه برگرد...


تا آخر عمرت

تا اخر عمرت مدیونی به کسی که

باعث شدی بعد از تو

دیگر عاشق هیچ کس نشه

می فهمـــــــــی

این بزرگ ترین گناهـــــــه

پـســـــــــــــــر

پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی پــول گــرفــتــنــ ازپــدر

چــقــدرســخــتــه ...

پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی 2ســال

تــنــهــای تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدرسـخـتـه...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی دلــهــره ی شــغــل آیــنــده

داشــتــنــ چــقــدرســخــتــه ...

پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی از

دســتــ دادنِ عــشــقــتــ بــخــاطــرپــول چــقــدر ســخــتــه ...

پــســربــایــد بــاشــی تابــفــهــمــی بــوق زدن پــشــتــِ مــاشــیــنِ

عــروسِ عــشــقـــتـــ چـــه حــالــی داره ...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی خــوردنِ

بــُغــض بــرای ایــنــکـــه مــســخــرتـــ نــکــنـــن کـــه داره گــریــه

میـــکــنــه چــــــــقــــــدر ســــخـــــتـــــه ...

دوســـــــــتت دارم

این روزهـــا هرکس بهت گفـــــت:

دوســــــــــــتت دارم

نپـــــرس چـــقدر؟

بــــــگو تـا کـــــی؟

مدت هاست بی آن که باشی

با تو زندگی کردم

دیگر تلــــــــخ تر از این؟

 

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت 11 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

مــــن نــااميـــد نيستــــم

هـــر شـــب پـــر از اميــــد مـــي خـــوابـــم

هـــر شـــب مـــي خــوابـــم بـــه اميـــد ايـــن كـــه

ديگـــــر بيـــــدار نشـــــوم...s:x

 مـــي گـــوينـــد مــــرگ حــــق اســــت

خــــدايـــا حقـــــم را مــــي خــــواهم...x

نوشته شده در برچسب:,ساعت 11 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |

آنقـــــــدر پيــــش اينــــو اون از خوبــــي هــــايــــش تعريــــف كـــردم

كـــه وقتـــي سراغـــش را مـــي گيـــرند

شـــرم دارم بگـــويـــم كـــه

تنهايـــم گـــذاشــت...لعنتـــی برگرد...

 

آخرین حرف من به پاره تنمx

وقتی یادم میاد که حتی باشنیدن اسمت اینقدر خوشحال میشدم

 

 

 

که دوست داشتم داد بزنم

 

 

 

ولی حالا بادیدنتم چیزی جزعذاب نسیبم نمیشه!!!!!

 

 

 

چون تودیگه واسه من نیستی!!!!!

 

 

 

خیلی سخته بعد ازچند وقت که میبینمت

 

 

 

اشک توچشام حلقه بزنه ولی اشکام فقط واسه خودم مهم باشن!!!!

 

 

 

خیلی سخته بخاطرعشقت جرائت انجام هرکاری روداشته باشی

 

 

 

به امید اینکه مثل کوه پشتته

 

 

 

ولی وقتی برگردی و پشتتونگاه کنی

 

 

 

ببینی که یه عمر پشتت به دره بوده!!!!

 

 

 

حالاتودیگه عشقت یه نفر دیگست

 

 

 

اصلامن واست مهم نیستم!!!

 

 

 

آخه رسم بچه بازی وقائم موشک زمونه اینه

 

 

 

توچشم میزاری ومن قائم میشم

 

 

 

اماتویکی دیگه رو پیدامیکنی

 

 

 

خدایا همه ی اینکاررارو توکردی

 

 

 

 

 

هرجالونه ساختم خرابش کردی!

 

 

 

هرجابادیدن کسی دلم آرامش میگرفت تواونوازم گرفتی

 

 

 

شاید اینکاراروکردی که به جز خودت به کسی دل نبندم

 

 

 

پس چرا کمکم نمی کنی خـــــــــــدا

 

 

 

نمی بینی دارم زجه زنون ناله می کنم

 

 

 

چرا به دادم نمی رسی خـــــــــــدایـــــا...

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در برچسب:پاره تنمـــــی دیونــــــه,ساعت 11 PM توسط ▁▂▃▅ ...typing ▅▃▂▁ | |


Power By: LoxBlog.Com